Logo EUCC
Deutsch English
<< | Überblick | >>

Vorlauf, Anke; Bauer, Patricia & Suennemann, Marie. Prirudnik za medunarodni ekoloski pozorisni Projekat "Parlament Riba" - Nastavne ideje za predavade i edukatore na temu zagadenja i ocuvanja voda. EUCC - Die Kuesten Union Deutschland e.V., Kiel, 2018.

Zusammenfassung:
UZNAPREDOVALO ZAGAÐENJE VODA IMA OZBILJNE POSLEDICE ZA NAS I NAŠU PLANETU. IAKO MNOGE LOKALNE INICIJATIVE RADE NA PRONAŽENJU REŠENJA, OBI?NO SE BAVE SAMO NEPOSREDNIM PROBLEMOM, A NE NJEGOVIM UZROCIMA. S OBZIROM DA SVEOBUHVATNA PROMENA DRUŠTVA PRIPREMA ISTO ZA ODRŽIVI RAZVOJ NA DUGORO?NOM NIVOU, MEÐUNARODNI EKOLOŠKI POZORIŠNI PROJEKAT PARLAMENT RIBA SE FOKUSIRA NA ZAGAÐENJE MORA OTPADOM I IMA ZA CILJ DA OSVESTI I SENZIBILIZIRA LJUDE NA PREKOGRANI?NOM NIVOU ZA ZAŠTITU VODA. KAO AKTERI SUTRAŠNJICE DECA SU POSEBNO ZADIVLJENA LEPOTOM MORA I OBALA I POKRE?E SE PROCES PODIZANJA SVESTI O ZNA?AJU AKTIVNOG U?EŠCA? U O?UVANJU VODNIH RESURSA. OSNOVA ZA TO JE EKOLOŠKA RADIONICA DIZAJNIRANA POSEBNO ZA OVAJ PROJEKAT. IZABRANI DELOVI PROGRAMA RADIONICE SU PREDSTAVLJENI U OVOJ BROŠURI NA LAKO RAZUMLJIV NA?IN SA ŽELJOM DA PODSTAKNU NASTAVNIKE I EDUKATORE DA SE URONE U OVU UZBUDLJIVU TEMATIKU SA DECOM UZRASTA OD 8 GODINA NAVIŠE, KAKO U ŠKOLI TAKO I
VANŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA.
PDF: Parlament der Fische_Handreichung serbisch_Webversion.pdf (85.885.896 Bytes)
(Seite in 0,01 Sekunden erzeugt.)