Logo EUCC
Deutsch English
<< | Überblick | >>

Cehak, M. et al.. Guidelines for Integrated Coastal Zone Management of the Szczecinski Lagoon (the Polish side). Szczecin, 2000.

Zusammenfassung:

The study is a summary of thorough studies concerning physiography, environmental resources, areas located in the Polish part of the Szczecinski Lagoon and Integrated Management Plan of the Coastal Area of the Szczecinski Lagoon (1996, 1999) and Verification of the Integrated Management Plan of the Coastal Area in the area of Implementation Preparation (1999). Experts and members of the Area Task Team took part in the works on the study. 

Opracowanie stanowi reasumpcję opracowań szczegółowych dotyczących fizjografii, zasobów przyrodniczych, obszarów leżących w polskiej części obszaru Zalewu Szczecińskiego oraz Planów Zintegrowanego Zarządzania Strefą Przybrzeżną Zalewu Szczecińskiego (1996, 1999) i Weryfikacji Planu Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP) pod względem Przygotowania do Wdrożenia (1999). W opracowaniu wzięli udział eksperci i członkowie grupy zadaniowej (ATT – Area Task Team).

The document is also available in Polish.

PDF: guidelines_iczm_engl.pdf (1.588.276 Bytes)
(Seite in 0,01 Sekunden erzeugt.)